הגב' שושי פיין
מזכירת היחידה
02-5888133
 

לשכת ראש העיר בשיתוף עם המחלקה לצרכים מיוחדים העמידה את נושא ההנגשה בראש סדר העדיפויות מתוך מטרה להנגיש את מוסדות החינוך בעיר, ע"מ להקל על תלמידים בעלי מוגבלויות ולאפשר להם לתפקד בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד. המחלקה מטפלת בעדיפות גבוהה בבקשות להנגשה פיזית, הנגשה ללקויי ראיה והנגשה לליקויי שמיעה.

במקרה של תלמיד עם מוגבלות הזקוק להתאמה פיזית של מוסד החינוך, הוריו זכאים לרשום את ילדם ברישום מוקדם, לפני המועד הפורמלי לפתיחת רישום ילדים לגנים ולבתי ספר ברשות המקומית, עד 15 חודשים לפני המועד לפתיחת שנת הלימודים זאת על מנת שהרשות/הבעלות תוכל להיערך בהתאם כדי לבצע את ההנגשה עד לקליטת התלמיד במוסד החינוכי.

סדר הפעולות משלב הבקשה להנגשה ועד לאישור ההרשאה לביצוע:

  • ריכוז בקשות להנגשה ממוסדות חינוך ופניות של הורים.
  • קביעת סיורי שטח עם היועצים לתחילת עבודה או מסירת עבודה
  • והכנת דוח מקצועי.
  • הכנת תיקים והעברתם למשרד החינוך לשם קבלת הרשאה.
  • קבלת המתקן: כיתה אקוסטית, מעלית והתאמות ללקוי ראיה.

חוברות מידע:

טופסי בקשה:

לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים לחצי השנה האחרונה.