עיריית ביתר עילית

אגף החינוך

היחידה לביקור סדיר

משוב חודשי

יש למלא חודש עברי

1.

* שדה חובה
שםמוסד לימודכיתהמהות הפניה ודרכי הטיפולהערות

2. עבודה מערכתית

* שדה חובה
ביקור במוסדותתחומי טיפול ותיאום ציפיות

3. שבוץ במוסדות

* שדה חובה
שם תלמידשם מוסד

4. פניה ללשכת הרווחה

* שדה חובה
שם תלמידמהות הפניה / יעד מתוכנן

בהעלותך את הנרות

אילן שאינו עושה פירות הוא אילן סרק. אפשר להיות בקי בש"ס ולהיות אילן סרק חס ושלום. מה התועלת בתורתך ועבודתך, אם לא הארת אור ביהודי אחר?

(ליקוטי דיבורים חלק א', עמוד קלב)

בהערכה רבה לצוות היחידה על ההשקעה והדאגה לילדי ישראל

בנימין כהן