עיריית ביתר עילית

אגף החינוך

היחידה לביקור סדיר

ממלא הטופס

 

פרטים אישיים של התלמיד

מקום לימודים

פרטי הורים

מכתבי התראה על אי ביקור סדיר

לפני הפניה לקב"ס יש להעביר העתק של כל מכתבי ההתראה שנשלחים למשפחה (יש לציין תאריך על המכתבים)

ציון הקשיים והסיבות להעדרות שהעלו התלמיד והוריו בשיחות עמם.

רקע משפחתי רלוונטי

(תוכנית פעולה + דרכי טיפול ותוצאות)

דיווח על ביקור הבית בציון התאריך, נוכחים, הנושאים שהועלו והתוצאות.

תודה על שיתוף הפעולה