מכרזי שירותים ותשתיות

מכרזי שירותים ותשתיות
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 01/2021 מכרז לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות פומבי 04/05/2021 07/06/2021
מכרז פומבי מס' 02/2021 למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות פומבי 25/04/2021 20/05/2021

עבור לארכיון המכרזים