• מקווה נשים מונגש ברחוב קדושת לוי 70 (פינת מהרי"ץ )
  • מקווה נשים מונגש ברחוב אמרי סופר 3 (גבעה ג')
  • מקווה גברים מונגש ברחוב אמרי סופר 3 (גבעה ג')