ביקור סדיר
personמנהל מחלקת ביקור סדיר כהן בנימין
personטלפון 02-5888191
personפקס 02-5889969

קציני ביקור סדיר (קב"סים) ממונים על יישום חוק חינוך חובה ואכיפתו ברשות המקומית, ועל מניעת נשירה גלויה וסמויה ממערכת החינוך. הקב"סים הינם אנשי חינוך-טיפול בעלי ראייה מערכתית כוללת המצויים בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים - החינוכיים, החוקיים והטיפוליים, וכן עם מוסדות לימוד בעיר ומחוצה לה, פנימיות חינוכיות וטיפוליות ברחבי הארץ.

תפקידי הקב"ס:

  • קבלת פניות מבתי ספר לגבי נוכחות לא סדירה של תלמידים וקשיים שונים המתעוררים בתוך מסגרת הלימודים.

  • קבלת פניות מהורים ותלמידים בנושאי שיבוץ, מעברים בין בתי ספר והרחקת תלמידים.

  • קיום קשר רציף (וועדות התמדה) עם מנהלי המוסדות על מנת לאתר ולמנוע נשירה.

  • תיווך, הכוונה ויצירת שיתופי פעולה בין הגורמים השונים בבית הספר (צוות חינוכי, הורים ותלמיד), בעירייה ובקהילה.

  • סיוע וליווי תלמידים במסגרת הלימודים הנוכחית או התאמת מסגרת לימודים חילופית במקרה הצורך.

  • ייעוץ, הכוונה והתאמה למוסדות לימוד בתחומי העיר ומחוצה לה, אקסטרניים ופנימייתיים.

  • בניית תכניות למניעת נשירה: כיתות מל"א, מב"ר, אתג"ר, תכנית מנע ומועדוניות אחה"צ.

מידע נוסף בנושא ביקור סדיר מופיע באתר משרד החינוך.

פתיחת פניה לקב"ס

פניה פרטית - טופס מקוון

פנית מוסדות- טופס מקוון

טפסים נוספים

מכתב רשום של מנהל המוסד החינוכי להורים על היעדרות ילדם מלימודים

מכתב ממנהל המוסד החינוכי למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית

טופס פנייה של צוות המוסד החינוכי לקצין הביקור הסדיר

צוות הביקור הסדיר :

כהן בנימין
מנהל מחלקת ביקור סדיר
02-5888191
חנוך פישמן
בנים: יסודי ועל יסודי
02-5889982
שרה טויטו
בנות: יסודי ועל יסודי
02-5888150
חגית פייגר
בנות: יסודי ועל יסודי
02-5888180
שמואל גולדברג
בנים: יסודי ועל יסודי
02-5889983
עליזה אברג'ל
בנות: על יסודי
02-5888150
שרה בלוי
בנות: יסודי ועל יסודי
02-5889984
רות פרידמן
בנות: יסודי ועל יסודי
0527174015