אגף החינוך בשיתוף עם אגף שח"ר במשרד החינוך והתכנית הלאומית 360 לילדים ונוער מפעיל מגוון תכניות העשרה בתלמודי התורה ובבתי הספר כהשלמה לתכניות הלימודים הרגילות. התכניות ממוקדות באיתור קשיים, מניעת נשירה ויצירת מענים חינוכיים וטיפוליים בתוך בתי הספר.

הקווים העיקריים שמובילים את התוכניות הינם: איתור מוקדם וטפול מקיף בלקויים בהתפתחות הילד, מעורבות הצוות החינוכי בטיפול - מחנך/פסיכולוג/יועץ חינוכי, תמיכה במשפחות וחיזוק הקשר הורה-ילד.

תכנית שלהב"ת: בנים

תכנית זו מיועדת לתלמידים בכיתות ג'-ד'-ה'. במסגרת התכנית מותאמת לכל תלמיד תכנית אישית של הוראה מתקנת הנבנית עבורו. התוכנית מופעלת על ידי אגודת "יד אליעזר" ועמותת "מכון רות" שמבצעות את המבדקים ואת ההדרכה המקצועית. 

טופס רישום: תכנית שלהבת

תכנית אופק: בנות

תכנית זו מיועדת לתלמידות בכיתות ג' ד' ה'. במסגרת התכנית מותאמת לכל תלמידה תכנית אישית של הוראה מתקנת הנבנית עבורה. כמו כן, במסגרת התכנית נערכים אבחונים דידקטיים לתלמידות וניתן טיפול רגשי-חברתי קבוצתי.

רכזת התכנית: הגב' דבורי סגל: 054-8452259

טופס רישום: תכנית אופק

פרויקט מעברים: בנות

פרויקט מעברים מיועד לתלמידות בכיתות ח' לקראת בחינות המיון והמעבר לסמינר בצורה הטובה ביותר. במסגרת הפרויקט נערכים לימודים בקבוצות קטנות במגוון מקצועות היסוד. כמו כן, מתקיימות במסגרת התכנית פעילות חברתיות לצורך גיבוש והעשרה.

רכזת התוכנית: הגב' דבורי הופמן: 052-7146956

פרויקט מעברים: בנים - "שערי ישיבה"

הכנה רגשית וחברתית לקראת המעבר לישיבה.

הפרויקט מיועד עבור תלמידים מכיתות ח'-ט' העומדים בפתח "גיל ההתבגרות" ולקראת העלייה מתלמוד תורה למסגרת ישיבתית, ובו מקנים כלים מעשיים כיצד לעמוד בפני האתגרים של גיל ההתבגרות העומדים בפניהם.

במסגרת התכנית נערכות סדנאות בקבוצות של כ-25 נערים בקבוצה. הסדנאות מועברות בצורה חווייתית במיוחד בשילוב הפעלות מרתקות וסימפוזיונים ייחודיים תוך כדי מעקב על התקדמות כל תלמיד בשילוב מחנך הכיתה.

בנוסף מתקיימות סדנאות הדרכה מיוחדות להורים בהשתתפות רמי"ם, מחנכים ויועצים חינוכיים. המפגשים נערכים לקראת תקופת הרישום לישיבות, שלב הבחינות והקבלה, ושלב הכניסה לישיבה על כל הנלווה לכך, בכדי להקנות כלים להתמודדות עם גיל ההתבגרות מזווית אחריותם החינוכית של ההורים.

התוכנית מופעלת על ידי עמותת "מאירים" ומתוקצבת על ידי אגף שח"ר במשרד החינוך.

עלות הורים: 200 ₪ לשנה.

פרויקט חונכים

פרויקט חונכים נועד לספק תמיכה רגשית לילד החי במציאות חיים כואבת וחסרה.

כל תלמיד/ה מקבל/ת חונכ/ת אישי/ת פעמיים בשבוע.

החונך מספק לילד דמות מסייעת, מקשיבה ומכילה לבעיותיו השונות. כמו כן, מספק החונך לתלמיד תמיכה וסיוע במטלות לימודיות בהעדר הורים שיעשו זאת. בכך מטרת התכנית היא חיזוק דימויו ובטחונו העצמי של החניך, חיזוק תחושת השייכות לחברה ומניעת נשירה.

הפרויקט מיועד עבור בנים/בנות ממשפחות נזקקות או שחוו טראומה אישית ו/או משפחתית.

הפרויקט הוא ללא תשלום הורים.

הפרויקט מופעל על ידי אגודת "יד אליעזר" ומתוקצב על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

טופס הרישום לתכנית: טופס קליטת חניך צומחים ביחד

רכז התכנית: אברהם בביוב: ‏052-7672873 (13:00-10:00) | [email protected]

פרויקט "ושננתם לבניך"

הפרויקט מיועד לתלמידים בכיתות ח'-ט' בתלמודי התורה, לקראת בחינות המיון והמעבר לישיבה קטנה בצורה הטובה ביותר. במסגרת התכנית כל תלמיד מקבל חונך אישי הלומד אתו בחברותא וכן מתקיימות פעילויות חברתיות לצורך גיבוש והעשרה. התוכנית מופעלת על ידי עמותת "קנין יוסף" בנשיאות הרב יצחק גלסנר המפעילה תכניות דומות ברחבי הארץ.

פרויקט "ארגז כלים למלמד"

הפרויקט נותן כלים למלמדים להתמודדות עם קשיים שונים בכיתה.

במסגרת הפרויקט נערכות 12 סדנאות למלמדים בתלמודי התורה בנושא: דיאלוג חינוכי מצמיח בין מורה לתלמיד ככלי להעצמה. הסדנאות מועברות על ידי פסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי החינוכי. הפרויקט מתוקצב על ידי אגף שח"ר במשרד החינוך.

טופס רישום לפרויקט ארגז כלים 

מועדוניות משותפות

מסגרת חינוכית-טיפולית משלימה לאחר שעות הלימודים, לילדות בכיתות א'–ו'.

מטרת המועדוניות לקדם את מצבה הרגשי, התנהגותי, חינוכי וחברתי של הילדה ולשפר את הקשר בין הילדה להוריה תוך חיזוק התפקוד ההורי.

המועדוניות מציעות מגוון פעילויות חברה והעשרה, חוגים, עזרה בשיעורי בית, טיפוח הרגלי למידה, הרגלי סדר וניקיון והרגלי חיים בסיסיים נוספים. כמו כן מוצע טיפול רגשי במידת הצורך ומתקיים קשר עם הורים.

המועדוניות פועלות חמישה ימים בשבוע ומספקות לילדות גם ארוחה חמה.

בעיר קיימות שתי מועדוניות משותפות. מועדונית אחת לכיתות א' – ג', ומועדונית נוספת לכיתות ד'-ו'. והן מופעלות ע"י "כפר ילדים דוד".

המועדוניות פועלות במבנה קבוע ברח' זוועהיל בין השעות 18:00-13:00 עם צוות הכולל שתי מדריכות, אם בית ועובדת סוציאלית. 

רישום למועדוניות נעשה דרך מחלקת רווחה או דרך הקב"סית באגף החינוך.

הגב' שרה גוטמן
מנהלת המחלקה תכניות חינוכיות
02-5889920