צווי ארנונה

רשיון הספקת מים

רשיון הספקת מים חתום

רשיון הספקת מים נגיש

*וכן זכותו של הצרכן לערור על תנאי הרישיון לפני בית הדין לפי סעיף 31(א) לחוק (בסעיף זה – ההודעה).