להערות, הארות ובקשות נוספות בנושא המידע התכנוני הקשור לאתר בלבד,

ניתן לפנות למייל: Efrat.g@betar-illit.muni.il