גבעה א, מתנ"ס ברסלב ברחוב ברסלב 2 – ספריה נגישה לאנשים עם מוגבלות
גבעה ב', רח' דרכי איש 14 – ספריה נגישה לאנשים עם מוגבלות