• גבייה – קבלת קהל נגישה במחלקה בבניין העירייה.
  • הנדסה – קבלת קהל נגישה בבניין העירייה בתיאום. (זמני עד לפתרון קבוע)
  • חינוך - קבלת קהל נגישה ברח' הרמ"ק 5 (קומה מעל אגף הביטחון) בתיאום. (זמני עד לפתרון קבוע)
  • יחידת הקב"סים - קבלת קהל נגישה במתנ"ס ברסלב בתיאום. (זמני עד לפתרון קבוע)
  • השירות הפסיכולוגי - קבלת קהל נגישה ברח' הרמ"ק 5 (קומה מעל אגף הביטחון) בתיאום. (זמני עד לפתרון קבוע)
  • אגף הרווחה - קבלת קהל נגישה באולם גוונים במתנ"ס ברסלב בתיאום. (זמני עד לפתרון קבוע)
  • מש"ק – קבלת קהל נגישה בתחנת המשטרה ברח' הרמ"ק 5.
  • אגף הביטחון – קבלת קהל נגישה באגף בתיאום.