בכל המבנים בעיר בהם נמצאים מוקדי קבלת קהל מעניקה העירייה את השירותים הבאים:

  • מתן שירות ליווי לאדם עיוור או עם מוגבלות ראייה ובמידה שמבוקש.
  • שירות באמצעות הקראה - מיד עם הגשת הבקשה, לא יותר מ-3 עמודים. מעבר לכך במועד שיתואם עם מקבל השירות ולא יאוחר משבוע מיום הגשת הבקשה.
  •  סיוע במילוי טפסים - על פי בקשה ובנוכחות מנהל.
  • שירות ללא המתנה לבעלי תעודת פטור מהמתנה בתור