• מתנ"ס ברחוב בנדר 5 – מונגש

  • מתנ"ס ברחוב ברסלב 2 – מונגש

  • מתנ"ס פריימן ברחוב החוזה מלובלין 46 – מונגש