מעונות היום השיקומיים פועלים מתוקף חוק מעונות יום שיקומיים, המבטא הכרה בנחיצותה של התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות, והבנה כי הטיפול הניתן לפעוט בשנותיו הראשונות הוא בעל חשיבות מכרעת להתפתחותו בעתיד.

מי זכאי?

פעוטות בני חצי שנה עד 3 שנים הזכאים לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים :

איך פונים?

כאשר פעוט עונה על אחת מקריטריונים אלו, יש לפנות אל העו"ס הרלוונטי באגף עם כל המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק באגף עבור קבלת מעון יום שיקומי ומענים נוספים.

אפרת וולמן
עו"ס מרכז משלים למשפחות
02-5888-967
לא מאויש
עו"ס שיקום
02-5888964
הגב' ליזי אצלן
עו"ס אוטיזם וליקויי ראיה
02-5888993
הגב' שירה לשם
עו"ס מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) וסדרי דין, גבעה A.
02-5888995
אלעד אלכביר
עו"ס מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית), גבעה B.
02-5888952