מנהלי מחלקות
טבלת אנשי קשר - מנהלי מחלקות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יהודה דייטש רמ"ט ראש העיר ומנהל אגף מ.ש.ל 02-5888100 yehudad@betar-illit.muni.il
בנימין שוורץ מנכ"ל העירייה 02-5889956 betarm@betar-illit.muni.il
משה עמדי גזבר העירייה 02-5888121 BetarG@betar-illit.muni.il
עו"ד טוביה פיסינגר היועץ המשפטי לעירייה 02-5889946
אבישי מירון מהנדס העיר 02-5888144 pninab@betar-illit.muni.il
שלמה בן חיים מנהל מחלקת ביטחון 02-5888001 shlomo@betar-illit.muni.il
מיכאל לורנצי מנהל מחלקת הנדסה 02-5888170
מוטי זיידה מנהל אגף טכני 02-5888002 zmoti@betar-illit.muni.il
מאיר קליין מנהל היחידה לחינוך מיוחד 02-5888133 klein.m@betar-illit.muni.il
ליאור סומך מנהל השירות הפסיכולוגי 02-6337161 lior@betar-illit.muni.il
יצחק וענונו סגן גזבר 02-5888126 yitzhak@betar-illit.muni.il
יעקב טורנהיים מנהל מחלקת תרבות 02-5889912 yanki@betar-illit.muni.il
יוסי פקשר מנהל המוקד העירוני 02-5888019 Yossi.P@betar-illit.muni.il
יוסי יונה מנהל אגף שפ"ע 02-5888108 chava@betar-illit.muni.il
הגב' לאה פדר מנהלת מחלקת רישוי עסקים 02-5889986 Leahf@betar-illit.muni.il
הגב' טייבי פריד מנהלת אגף רכש ושכר 02-5889965 teiby@betar-illit.muni.il
שלומי גיל יועץ התקשורת dover@betar-illit.muni.il
יוסף שלום בן יצחק מנהל מחלקת חברה ונוער 054-8445510 yossef@betar-illit.muni.il
גרשון וינגורט מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור 02-5888139 gershon@betar-illit.muni.il
הגב' דסי קרויזר מנהלת המרכז הקהילתי 02-5889911 dassi@matnasim.org.il
דוד מינצברג מנהל החברה לפיתוח 02-5888173
אפרת גרינברג מנהלת מחלקת מיפוי ומידע 02-5889959 efrat.g@betar-illit.muni.il​