אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

ניתן למנות אפוטרופוס עבור מי שהוא אחד מאלה:

  • מי שבית המשפט הכריז כי הוא פסול דין. בית משפט מכריז על אדם כפסול דין במקרים שבהם מחלת נפש או ליקוי שכלי שהוא לוקה בהם גורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

  • קטין (מי שטרם מלאו לו 18) שהוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או שנקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים.

  • בוגר עם צרכים מיוחדים שאינו מסוגל לנהל את ענייניו.

  • קשיש המגיע למצב שבו הוא אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו.  

  • מאושפז בבית חולים, שנבדק ונמצא כי הוא אינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי עבורו. 

הגשת הבקשה למינוי

  • את הבקשה למינוי יכול להגיש בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר, וכן היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו.

  • יש להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם עבורו מתבקש המינוי.

  • לצורך בדיקת הצורך במינוי האפוטרופוס פונה בית המשפט אל האגף לשירותים חברתיים.

טופס הליך מינוי אפוטרופוס

טופס פעולות הנדרשות סמוך למינוי אפוטרופוס