עיריית ביתר עילית

אגף שפ"ע

טל: 02-5888108

 

טופס בקשה לרוכלות

 
 

שעות המכירה

פרטי הערבון

סוג ערבון

יש להשאיר את המקום נקי בסיום כל יום, אי עמידה בתנאים יגרור קנס בהתאם והערבות לא תוחזר.

Browser not supported

קראתי את התנאים ואני מאשר