נושא ההנגשה לאנשים עם מוגבלות מקבל בביתר עילית חשיבות מרובה, הן בהנגשות בתי ספר, הן בטיפול מהיר בבקשות לחניות נכים, בקבלת מענה בעירייה, ועד להקצאת פעילויות ייחודיות לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.

בשנים האחרונות פועלת לשכת ראש העיר בדגש מיוחד בנושא, בשיתוף עם היחידה לחינוך מיוחד ומעמידה את נושא ההנגשה בראש סדר העדיפויות מתוך מטרה להנגיש את מוסדות החינוך בעיר, על מנת להקל על תלמידים עם מוגבלות ולאפשר להם לתפקד בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד. המחלקה מטפלת בעדיפות גבוהה בבקשות להנגשה פיזית, הנגשה לאנשים עם לקויי ראיה והנגשה לאנשים עם ליקויי שמיעה.

בכל המבנים בעיר בהם נמצאים מוקדי קבלת קהל מעניקה העירייה את השירותים הבאים:
 
  • מתן שירות ליווי לאדם עיוור או עם מוגבלות ראייה ובמידה שמבוקש.
  • שירות באמצעות הקראה - מיד עם הגשת הבקשה, לא יותר מ-3 עמודים. מעבר לכך במועד שיתואם עם מקבל השירות ולא יאוחר משבוע מיום הגשת הבקשה.
  •  סיוע במילוי טפסים - על פי בקשה ובנוכחות מנהל.
  • שירות ללא המתנה לבעלי תעודת פטור מהמתנה בתור

אגף שפ"ע מבצע הנגשות בשטחים ציבוריים, הנמכת מדרכות, סימון ותמרור חניות. במסגרת זו, האגף מטפל בהקצאת חניות לבעלי מוגבלויות פיזיות העומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל:

נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה


תכנית שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2019 


תכנית שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2020 


תכנית שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2021- נגיש

תכנית שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2021 - חתום


תוכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2021- החברה לפיתוח ביתר עילית


תכנית שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2022 - נגיש 

תכנית שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2022- חתום


תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2022- החברה לפיתוח ביתר עילית

תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2022- החברה לפיתוח ביתר עילית - קובץ מונגש