האגף הטכני מתחזק את הגינון העירוני. ברחבי העיר ישנם כ-300 דונם של שטחי גינון וכ-4,500 עצי מדרכה בכ-115 גינות ציבוריות ובצדי הדרכים ברחבי העיר.

השקיית הגינון מתבצעת על ידי מערכת השקיה ממוחשבת בשליטה מרחוק עם בקרת פריצות מים. הקבלן מבצע שיקומי גינון ושתילות של פרחים עונתיים על פי תכניות מוגדרות מראש.

השקיית המדשאות נעשית בשעות הלילה על מנת למנוע הפרעה לעוברי אורח. השקיית הצמחים מתחילה בשעות הבוקר.

במידה ומזהים פיצוץ בצנרת ההשקיה או השקיית יתר המהווים מפגע יש לפנות למוקד העירוני 106.

במקרה של עצים וצמחייה הגדלים בשטח ציבורי וגולשים למרחב הפרטי יש לפנות למוקד העירוני 106 על מנת שהעירייה תטפל בנושא באופן מקצועי.

באתרי האכלוס החדשים, הקמת הגינות מתבצעת על יד קבלנים של משרד השיכון בליווי ופיקוח מחלקת הגינון של העירייה.

פרחים בכניסה לעיר        גינון

מוטי זיידה
מנהל אגף טכני
02-5888002
דורית אליטוב
מזכירת המחלקה
02-5888002