בס"ד

ביתר עילית – עבר, הווה ועתידראש העיר מאיר רובנשטיין

לפני מעל לשלושים שנה הוקמה ביתר עילית המחודשת, על חורבותיה של ביתר הקדומה, זו שנפלה שדודה ונחרבה בידי הרומאים. התחדשותה של ביתר מעלה על נס את ההתיישבות היהודית המחודשת בחבלי ארץ ישראל ובערים שפיארו אותה לפני אלפי שנים.

על ביתר הקדומה מספרת הגמ' (גיטין נ"ח): "ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר, ובכל אחת ואחת היו בה ארבע מאות מלמדי תינוקות, וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן".

אולי יש סגולה במקום הזה ואולי זו סייעתא דשמיא אחרת, אבל גם ביתר של היום - בדיוק כמו זו הקדומה, הינה עיר מובהקת של תורה. עיר של תלמידי חכמים ויראי אלוקים. עיר של חכמים וסופרים. עיר גדולה לאלוקים.

זהו מקור כוחנו הגדול. אין תחליף לעיר שמלאה בתורה, אין דבר שיכול להשתוות לכך. "אמר רבי יוסי בן קסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי: רבי מאיזה מקום אתה. אמרתי לו: מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי: רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו  ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו: אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה".

לכהן כראש עיר במקום כזה זוהי זכות, אבל גם אתגר גדול וחובה עצומה. במקום בו מדי יום נבנים עוד ועוד בתים חדשים, בקצב הגידול הדמוגרפי הגבוה ביותר ביו"ש (ע"פ הלמ"ס), יש צורך בלתי נגמר במתן מענה חינוכי לכולם. בסיפוק שורה ארוכה ובלתי נגמרת של צרכים – יהודיים, חינוכיים, תרבותיים ושאר השירותים המוניציפאליים כבכל עיר. עוד ועוד כיתות בכל שנה, היד נטויה, והקומץ איננו משביע את הארי.

אבל לא רק מוסדות חינוך. לציבור החרדי של היום מגיע יותר משירותים עירוניים בסיסיים, מגיע לו לקבל איכות חיים. ליהנות מעיר יפה, מטופחת, מושקעת, שמספקת שלל שירותים, לכל הגילאים, בנוחות וביעילות. זו המטרה שהציבה העירייה לעצמה, ועל מימושה שמחתנו.

הציבור החרדי ניצב בתחתית הסולם הכלכלי, איננו יכול לשלם ארנונה ורוב תושבי העיר נהנים מהנחה, ולמרות זאת – עומדת העירייה באתגר שנה אחר שנה, ושומרת על איזון כלכלי מוחלט.

מאז הוקמה העיר עשינו בס"ד דרך ארוכה ויפה, אך עוד דרך ארוכה לא פחות לפנינו. להמשך שגשוגה של העיר, ברוחניות ובגשמיות, בפיתוח אזור התעשייה החדש של העיר, 'היער האנגלי' הקורם עור וגידים, ובהמשך בנייתה של ביתר במוסדות התורה והחסד, בדיור ובמסחר.

יהי רצון, ויצליח השי"ת דרכנו, שנזכה להמשיך בפיתוחה וביסוסה של העיר, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.

שלכם ולמענכם

מאיר רובינשטיין