תושבי רחוב מפעל הש״ס, תתחדשו!

ערב חג הפסח, צוותי אגף ההנדסה השלימו את שדרוג הרחוב, קרצוף וריבוד הכביש, הוספת חניות, הרחבת מדרכות, בניית אי תנועה חדש, ועוד.