עיריית ביתר עילית חילקה משחקים לילדי בית היתומים ז'יטומיר

ערבים זה לזה: רה״ע ביתר עילית מאיר רובינשטיין חילק הבוקר מאות משחקי קופסה, פאזלים וממתקים, לילדי בית היתומים זיטומיר.


ערבים זה לזה: רה״ע ביתר עילית מאיר רובינשטיין חילק הבוקר מאות משחקי קופסה, פאזלים וממתקים, לילדי בית היתומים זיטומיר בראשות הרב וילהלם, שנמלטו מהמלחמה והשתכנו בנס הרים הסמוכה לביתר עילית.

כתבה ילדי יתומים.jpe