השירות הפסיכולוגי
personמנהל השירות הפסיכולוגי ליאור סומך
personטלפון 02-6337161

רקע כללי

השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) הנו חלק מאגף החינוך של עיריית ביתר עילית.

השפ"ח רואה את תפקידו כמקדם את הרווחה הנפשית של אוכלוסיית התלמידים בעיר, בגישה רגישה ומותאמת למאפייני האוכלוסייה החרדית בעיר, מתוך שאיפה לתת שירות ציבורי מיטבי בחינוך הרגיל החל מגן חובה ועד לסיום כיתה ח' ובחינוך המיוחד מגיל 3 עד 21.

צוות הפסיכולוגים פועל מתוך גישה מערכתית רחבה, הרואה את רווחת הילדים הן במערכת המשפחתית, הן במערכת החינוכית והן בקהילה. גישה זו מתייחסת לנתינת שירות מתוך הסתכלות על מכלול המרכיבים הללו, זאת בכדי לסייע לממש את פוטנציאל הלמידה הגלום בכל תלמיד, תוך התייחסות להתפתחותו הרגשית והחברתית. אשר על כן, הטיפול המוצע יכול להיות ברמת הפרט, המשפחה, ההנהלה, המורים ושאר הסוכנים בקהילה, המשפיעים על התלמיד ומלווים אותו. לעיתים קרובות הטיפול המוצע הינו בו זמנית בחלק מהרמות או בכולן.

ההפניה מתבצעת בדרך כלל באמצעות גננת/ מלמד/ יועץ חינוכי/ מנהל או גורם אחר מהצוות החינוכי בבית-הספר. תיתכן פניה ישירה על ידי ההורים, במקרה זה הפסיכולוג יבדוק עם ההורים את הקשר הרצוי עם המערכת החינוכית.

מעבר לשירותים הניתנים ע"י השפ"ח פועל בעיר בהתאם לנהלי שפ"י, שירות פסיכולוגי משלים במימון הורים - בו ניתנים שירותים שאינם נכללים במתווה השירות הפסיכולוגי. 

השפ"ח מתחייב לשמור על סודיות המידע הרגיש, הנמצא ברשותו ולהשתמש בו בהתאם לכללים הקבועים בתקנון האתיקה של הפסיכולוגים.

שירותים ומענים של השירות הפסיכולוגי

ייעוץ למערכת – הדרכת הצוותים החינוכיים וההנהלה במסגרות החינוך להתמודדות עם אתגרים שונים: קשיי למידה ולקויות למידה, קשיים בהסתגלות רגשית, חברתית והתנהגותית של תלמידים, התמודדות עם מצבי חירום ומשבר.

חרום ומשבר – צוות הפסיכולוגים אמון על הכשרת צוותים חינוכיים ומתן מענה מיידי להתמודדות עם מצבי דחק ומצוקה ברמה הקהילתית, המערכתית או הפרטנית. לשפ”ח צוות התערבות לזמן חירום, המעניק עזרה ראשונה פסיכולוגית לכל המעורבים באירוע החירום. לאחר האירוע, הפסיכולוגים מסייעים למערכת, לתושבים ולתלמידים שהיו מעורבים באירוע לחזור לשגרה, מתוך תפישה הדוגלת בחשיבות רצף תפקודי.

איתור, הערכה ואבחון – הפסיכולוגים של השפ”ח מקבלים מהצוות החינוכי פניות לגבי תלמידים שהמערכת החינוכית לא מצליחה למצוא להם מענה או שקיימת שאלה לגבי התאמתם למסגרת הנוכחית. בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של הפסיכולוג תהליכי האיתור, ההערכה והאבחון עשויים לכלול תצפית בתלמיד, מפגש עם מורה/מלמד, מפגש עם הורים, אבחונים והערכות, הפנייה לבעלי מקצוע אחרים, ייעוץ, הדרכה וליווי לגורמים המתאימים.

ייעוץ וטיפול – השפ”ח מספק דרך הפסיכולוגים במסגרות החינוך, מגוון של טיפולים, הנכללים בסל החובה: ייעוץ והדרכה להורים, טיפול בילדים הנתונים במצבי סיכון.

ייעוץ למערכות עירוניות שונות- פסיכולוגים מלווים את מערכות החינוך והרווחה בעיר כנציגים בוועדות שונות (לדוגמה: ועדת היגוי בנושאים שונים, ועדת שילוב גני-ילדים, ועדת שילוב בתי-ספר, ועדות השמה באגף החינוך), כמובילים תהליכים ופרויקטים מיוחדים, או כשותפים להם.

פרויקטים מיוחדים

תכנית התקשרו"ת: הורות תומכת קשר ותקווה

מטרה: לקדם התפתחות רגשית וחברתית של ילדים צעירים בגילאי 3-5 שנים, שנמצאים בסיכון התפתחותי לקשיים בויסות עצמי-התנהגותי, באמצעות חיזוק הסמכות ההורית.

למי מיועדת התכנית? להורים לילדי גן בגילאי 3-5 שנים, שמתקשים לווסת את התנהגותם, להתרסן, להיות ממושמעים, להירגע ולהיענות לסמכות של מבוגרים.

ההתערבות: סדנה מובנית בת 12 פגישות להורים וייעוץ קצר לגננות/מלמדים.

  • משחק מונחה-ילד: לחיזוק קשר הורה-ילד, חיזוק הביטחון וטיפוח יכולת החשיבה.

  • עידוד, שבח ותגמולים: לחיזוק קשר הורה-ילד ולטיפוח כישורים חברתיים.

  • גבולות ברורים מול הילד תוך כדי ויסות עצמי של ההורה.

  • התמודדות עם בעיות התנהגות באמצעות משמעת הורית מטיבה ופתרון בעיות.

  • "הורים כצוות": להקשיב, לגלות הבנה ואכפתיות, לפתור מחלוקות, לגבש חזון מוסכם ולעבוד במנהיגות הורית, מתוך תקשורת חיובית ועבודת צוות.

העבודה הקבוצתית מתחילה בבניית מסגרת תומכת ובטוחה עם הקשבה הדדית, שמאפשרת דיון פתוח יחד עם הכוונה ולמידה לפי תכנית מסודרת. בשפת התכנית, הורים שבונים עמדה של מנהיגות חינוכית במשפחה הם כמו מגדלור ומורי דרך, שמחנכים ומכוונים את הילדים ל"חוף מבטחים". ההכשרה נעשית באמצעות הצגה של מושגים וכלים, שיתוף ובירור, תרגול של מיומנויות, כולל תגובות הוריות חדשות מול התנהגויות ישנות של הילד. הלמידה של כל מיומנות הורית אינה מתבטאת רק ברכישה של טכניקה אלא גם בשינוי הגישה ההורית כלפי הילד.

התאמה למאפייני האוכלוסייה החרדית:  על מנת לפעול בציבור החרדי, הותאמו תכני הלימוד לציבור וקיבלו את תמיכתם וברכתם של רבנים ואנשי חינוך שראו את פירותיהם, כמו גם של הורים רבים, שקיבלו הבנה ותמיכה בקשייהם, כך חודשה תקוותם תוך רכישת כלים יעילים וחיזוק לכישורי ההורות שלהם.

הזוגות המשתתפים בביתר עילית מחולקים לשתי קבוצות עבודה נפרדות: אבות ואימהות.

המנחים: פסיכולוגים ופסיכולוגיות מהשירות הפסיכולוגי החינוכי יראי שמיים.  

דלת פתוחה להורים לילדי גן

מטרה: מטרת התכנית ליצור מסגרת וכתובת ייעוצית-טיפולית ומקצועית להורים לילדים צעירים, אשר זקוקים לליווי, תמיכה והדרכה בנושאים אשר רלוונטיים להורות לילדי גן.

ההתערבות: 5 מפגשי ייעוץ פרטניים.​

  • העצמת ההורים, ומתן כלים יעילים ומועילים להתמודדות עם הילדים, במטרה לעצב אווירה משפחתית נעימה וביטחון בקשרים הרגשיים.

  • איתור וזיהוי מוקדמים של קשיים התפתחותיים ורגשיים בקרב ילדי גן.

  • שיפור איכות חייו ורווחתו הנפשית של הילד.

  • שיפור איכות חיי ההורים.

השירות ניתן על ידי פסיכולוגים ופסיכולוגיות מהשירות הפסיכולוגי החינוכי יראי שמיים. 

טפסים

צוות שפ"ח ביתר עילית