השירות הפסיכולוגי
personמנהל השירות הפסיכולוגי ליאור סומך
personטלפון 02-6337161

רקע כללי

השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) הנו חלק מאגף החינוך של עיריית ביתר עילית.

השפ"ח רואה את תפקידו כמקדם את הרווחה הנפשית של אוכלוסיית התלמידים בעיר, בגישה רגישה ומותאמת למאפייני האוכלוסייה החרדית בעיר, מתוך שאיפה לתת שירות ציבורי מיטבי בחינוך הרגיל החל מגן חובה ועד לסיום כיתה ח' ובחינוך המיוחד מגיל 3 עד 21.

צוות הפסיכולוגים פועל מתוך גישה מערכתית רחבה, הרואה את רווחת הילדים הן במערכת המשפחתית, הן במערכת החינוכית והן בקהילה. גישה זו מתייחסת לנתינת שירות מתוך הסתכלות על מכלול המרכיבים הללו, זאת בכדי לסייע לממש את פוטנציאל הלמידה הגלום בכל תלמיד, תוך התייחסות להתפתחותו הרגשית והחברתית. אשר על כן, הטיפול המוצע יכול להיות ברמת הפרט, המשפחה, ההנהלה, המורים ושאר הסוכנים בקהילה, המשפיעים על התלמיד ומלווים אותו. לעיתים קרובות הטיפול המוצע הינו בו זמנית בחלק מהרמות או בכולן.

ההפניה מתבצעת בדרך כלל באמצעות גננת/ מלמד/ יועץ חינוכי/ מנהל או גורם אחר מהצוות החינוכי בבית-הספר. תיתכן פניה ישירה על ידי ההורים, במקרה זה הפסיכולוג יבדוק עם ההורים את הקשר הרצוי עם המערכת החינוכית.

מעבר לשירותים הניתנים ע"י השפ"ח פועל בעיר בהתאם לנהלי שפ"י, שירות פסיכולוגי משלים במימון הורים - בו ניתנים שירותים שאינם נכללים במתווה השירות הפסיכולוגי. 

השפ"ח מתחייב לשמור על סודיות המידע הרגיש, הנמצא ברשותו ולהשתמש בו בהתאם לכללים הקבועים בתקנון האתיקה של הפסיכולוגים.

שירותים ומענים של השירות הפסיכולוגי

ייעוץ למערכת – הדרכת הצוותים החינוכיים וההנהלה במסגרות החינוך להתמודדות עם אתגרים שונים: קשיי למידה ולקויות למידה, קשיים בהסתגלות רגשית, חברתית והתנהגותית של תלמידים, התמודדות עם מצבי חירום ומשבר.

חרום ומשבר – צוות הפסיכולוגים אמון על הכשרת צוותים חינוכיים ומתן מענה מיידי להתמודדות עם מצבי דחק ומצוקה ברמה הקהילתית, המערכתית או הפרטנית. לשפ”ח צוות התערבות לזמן חירום, המעניק עזרה ראשונה פסיכולוגית לכל המעורבים באירוע החירום. לאחר האירוע, הפסיכולוגים מסייעים למערכת, לתושבים ולתלמידים שהיו מעורבים באירוע לחזור לשגרה, מתוך תפישה הדוגלת בחשיבות רצף תפקודי.

איתור, הערכה ואבחון – הפסיכולוגים של השפ”ח מקבלים מהצוות החינוכי פניות לגבי תלמידים שהמערכת החינוכית לא מצליחה למצוא להם מענה או שקיימת שאלה לגבי התאמתם למסגרת הנוכחית. בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של הפסיכולוג תהליכי האיתור, ההערכה והאבחון עשויים לכלול תצפית בתלמיד, מפגש עם מורה/מלמד, מפגש עם הורים, אבחונים והערכות, הפנייה לבעלי מקצוע אחרים, ייעוץ, הדרכה וליווי לגורמים המתאימים.

ייעוץ וטיפול – השפ”ח מספק דרך הפסיכולוגים במסגרות החינוך, מגוון של טיפולים, הנכללים בסל החובה: ייעוץ והדרכה להורים, טיפול בילדים הנתונים במצבי סיכון.

ייעוץ למערכות עירוניות שונות- פסיכולוגים מלווים את מערכות החינוך והרווחה בעיר כנציגים בוועדות שונות (לדוגמה: ועדת היגוי בנושאים שונים, ועדת שילוב גני-ילדים, ועדת שילוב בתי-ספר, ועדות השמה באגף החינוך), כמובילים תהליכים ופרויקטים מיוחדים, או כשותפים להם.

פרויקטים מיוחדים

דלת פתוחה להורים לילדים בגיל הרך
אוכלוסיית יעד
: הורים לילדים בגילאי 0-6 ‏
תיאור קצר: הדרכת הורים. עד 5 מפגשים לכל הורה/ משפחה הפונה ל"דלת הפתוחה".
        
חשיבות המשחק בגיל הרך
אוכלוסיית יעד
: גני ילדים.
תיאור קצר: סדנאות בגנים, כגון תוכנית מרחב בגנים / תוכנית חדשה של שפ"ח ביתר עילית (איתור והתערבות דרך משחק).

סדנאות להורים בגיל הרך
אוכלוסיית יעד
: הורים לילדים בגילאי 0-6 וכן עבודה בגנים.
תיאור: סדנאות בגנים, כגון תוכנית מרחב בגנים / תוכנית חדשה של שפ"ח ביתר עילית
(איתור והתערבות דרך משחק).

ליווי מערכתי למנהלות
אוכלוסיית יעד
: מנהלות של בתי ספר שאינם מקבלים שרות שוטף
תיאור קצר: יעוץ 10 שעות למנהלת . (אפשרי גם למורות ותלמידים).
תאריך ביצוע: עד סוף שנת לימודים (חודש יוני).


דלת פתוחה להורים לילדים בגילאי בית ספר
אוכלוסיית יעד
: הורים לילדים בבתי ספר
תיאור קצר: 5 מפגשים עם הורים

פיתוח חוסן לגיל הרך
אוכלוסיית יעד
: צוותים חינוכיים בגני הילדים והורים בקהילה ‏.
תיאור: סדנאות בגנים, כגון תוכנית מרחב בגנים / תוכנית חדשה של שפ"ח ביתר עילית
(איתור והתערבות דרך משחק). הדרכת ו/או סדנאות להורים בגנים.
 

התערבות טיפולית עם בני נוער
אוכלוסיית יעד
: ‏נערים בישיבה קטנה, נערות בסמינר.
תיאור: 12 שעות טיפוליות לכל נער/ה.

התערבות טיפולית עם הורים לנוער
אוכלוסיית יעד
: הורים לתלמידים ממסגרות חינוכיות על יסודיות
תיאור: 12 שעות טיפוליות לכל משפחה.

פרויקט שקול ובטוח - פיתוח כישורי חיים, שיקול דעת ומוגנות‏
אוכלוסיית יעד: תלמודי תורה מכיתות ג' עד ח'.
תיאור: הכשרת צוות ניהול וצוות הוראה אודות פגיעות מיניות ודרכי מניעה.
הכשרת וליווי המלמדים בהעברת תוכנית מוגנות בכיתות.
 

פרויקט עזרו לי לגדול‏
אוכלוסיית יעד
: הורים ומחנכים בגיל הרך.
תיאור: הרצאות בנושאים מגוונים בקהילה במטרה להעצים ולתת ידע מקצועי להורים של ילדים בגיל הרך, סדנאות בקהילה בגיל הרך ואיתור וזיהוי מוקדמים של קשיים התפתחותיים ורגשיים בקרב ילדי גן.
 

פרויקט ילדי מעון - יעוץ צוות ולהורים
אוכלוסיית יעד
: הורים לילדים בגיל המעון וצוות המעון. ‏
תיאור: הדרכה לצוות המעון ולהורים בנושאים התפתחותיים.
 

דלת פתוחה להורים לילדי גן

מטרה: מטרת התכנית ליצור מסגרת וכתובת ייעוצית-טיפולית ומקצועית להורים לילדים צעירים, אשר זקוקים לליווי, תמיכה והדרכה בנושאים אשר רלוונטיים להורות לילדי גן.

ההתערבות: 5 מפגשי ייעוץ פרטניים.​

  • העצמת ההורים, ומתן כלים יעילים ומועילים להתמודדות עם הילדים, במטרה לעצב אווירה משפחתית נעימה וביטחון בקשרים הרגשיים.

  • איתור וזיהוי מוקדמים של קשיים התפתחותיים ורגשיים בקרב ילדי גן.

  • שיפור איכות חייו ורווחתו הנפשית של הילד.

  • שיפור איכות חיי ההורים.

השירות ניתן על ידי פסיכולוגים ופסיכולוגיות מהשירות הפסיכולוגי החינוכי יראי שמיים. 

טפסים

צוות שפ"ח ביתר עילית