צוותי האגף לשירותים חברתיים מחולקים לפי צוותים מרחביים ופונקציונליים. בכל פניה חדשה, יש להתקשר למזכירות האגף לקבלת השירות-לחץ כאן

הגב' שלומית מלמד
מדריכה ראש צוות
02-5888977
רחל אסודרי
רכזת תחום צרכים מיוחדים ואפוטרופסות
02-5888984
הגב' ליזי אצלן
מדריכה ראש צוות
02-5888993
הגב' מיכל רבינוביץ
מדריכה ראש צוות
02-5888985

עו"ס משפחות

עו"ס משפחות
טבלת אנשי קשר - עו"ס משפחות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סמואל שעיה עו"ס משפחות 02-5888-991 shaya@betar-illit.muni.il
בלום נחמי עו"ס משפחות 02-5888-982 nechama@betar-illit.muni.il
פלמן נפתלי עו"ס משפחות מ"מ 02-5888951 naftali@betar-illit.muni.il
צופיה איפרגן עו"ס משפחות 02-5888970 tsofiya@betar-illit.muni.il
בת שבע תמים עו"ס משפחות 02-5888955 temimb@betar-illit.muni.il
שרה בצלאל עו"ס משפחות 02-5888959 sarabez@betar-illit.muni.il
אדלר בנימין עו"ס משפחות וצמיד 02-5888-959 adlerb@betar-illit.muni.il
רוזנברג יהושוע עו"ס משפחות 02-5888-971 rosenberg@betar-illit.muni.il
ליבוביץ רחלי עו"ס משפחות 02-5888-943 rachel.l@betar-illit.muni.il

עו"ס צרכים מיוחדים מינהל מוגבלויות

צרכים מיוחדים
טבלת אנשי קשר - צרכים מיוחדים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
וייכברוד יצחק עו"ס אוטיזם 02-5888-942 Yitzhak.w@betar-illit.muni.il
לאה נולמן עו"ס צמי"ד גיל הרך 0-6 02-5888966 Lean@betar-illit.muni.il
אפרת וולמן עו"ס מרכז למשפחה-צרכים מיוחדים 02-5888-967 efrat.v@betar-illit.muni.il
רבי משה עו"ס שיקום 02-5888-992 moshe.r@betar-illit.muni.il
הגב' שירה לשם עו"ס מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) וסדרי דין. 02-5888995 shiral@betar-illit.muni.il