פיקוד העורף

בדיקות לגילוי קורונה:

https://www.oref.org.il/12578-16782-he/Pakar.aspx

מידע והנחיות להתמודדות עם מצב חירום:

https://info.oref.org.il/

מידע והנחיות להתמודדות עם מצב החירום