משרד החינוך (באמצעות מתי"א – מרכז תמיכה יישובי אזורי) מממן שעות למידה פרטניות במסגרת גן הילדים (שעות שילוב). הזכאות לשעות אלו נידונה במעמד ועדת שילוב, ועדה הקובעת את זכאותו של ילד לקבל תמיכה במסגרת החינוכית הרגילה.

אוכלוסיית היעד

  • ילדים עם עיכוב התפתחותי תפקודי או שפתי.

  • קושי רגשי –במקרה שהקושי משליך על הלמידה.

שלבי הגשת הבקשה

איתור: החל מתחילת שנת הלימודים הגורם החינוכי (הגננת/מלמד) מאתר ילדים בעלי קשיים.

דיווח הורים: הגורם החינוכי משתף את ההורים בלבטיו באשר לתפקוד הילד במסגרת הגן ומפנה את ההורים להערכה ואבחון במכון להתפתחות הילד.

הפנייה לוועדה: הפנייה תהיה למפקח הכולל על גני הילדים בישוב, או למתי"א (מרכז תמיכה יישובי/אזורי) על ידי המסגרת החינוכית.

מסמכי חובה לדיון בוועדה

את הבקשה ניתן להגיש עד אמצע ינואר (15/1) בכל שנה. 

ועדות שילוב בגיל היסודי מתקיימות במסגרת בית ספרית

תקופת הזכאות

זכאותו של תלמיד שעבר ועדת שילוב נשמרת לתקופה של עד שלוש שנים במסגרת גני הילדים. כמו כן, בסמכות ועדת השילוב להעביר את הטפסים לדיון בוועדת השמה.

גב' ציפי פישמן
היחידה לחינוך מיוחד
02-5888158