קול קורא: רבני העיר וחברי ביה״ד במכתב חמור: ״חייבים לשמור על הנחיות הרשויות״. כמו״כ הוכרזו הנחיות לקראת השבת הקרובה.