מכרזי שירותים ותשתיות

מכרזי שירותים ותשתיות
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 01/21 לאספקת ריהוט משרדי, מוס"ח וגני ילדים, לרשויות מקומיות פומבי 11/04/2021 06/05/2021

עבור לארכיון המכרזים