עיריית ביתר עילית

מכרזים

מכרז חיצוני 13/6 עבור עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין

מכרז חיצוני 7/16 עבור עו"ס לזקן

מכרז חיצוני 10/16 עבור עו"ס יו"ר ועדות החלטה

מכרז חיצוני 9/16 עבור עו"ס צרכים מיוחדים

מכרז חיצוני 8/16 עבור עו"ס עוובד חוק נוער וצעירים במצוקה

מכרז חיצוני 11/16 עבור עובד/ת סוציאלי/ת

מכרז חיצוני 12/16 לעובד/ת סוציאלי/ת

מכרז פומבי מס' 07/16 לקבלת שרותי ניהול תחזוקה ותפעול רשתות מחשבים ומערכות מידע

מכרז ביטוחים 06/2016 ביטוחי רכוש וחבויות עיריית ביתר עילית 2016/2017- הבהרה

מכרז ביטוחים 06/2016 ביטוחי רכוש וחבויות עיריית ביתר עילית 2016/2017

דחיית מועד אחרון להגשת - מכרז פומבי מס' 5/2016 לשרותי פיקוח ואישור סקר מדידות נכסי תושבים לצרכי ארנונה

הבהרה למכרז פומבי מס' 5/2016 לשרותי פיקוח ואישור סקר מדידות נכסי תושבים לצרכי ארנונה

מכרז פומבי מס' 5/2016 לשרותי פיקוח ואישור סקר מדידות נכסי תושבים לצרכי ארנונה

מכרז פומבי 02/2016 להפעלת תכנית משפחות להורים וילדים בגיל הרך

מכרז חיצוני 20.15 - עבור קניין/ית

מכרז חיצני 19.15 עבור מנהל/ת יחידת רכש ואספקה

מכרז 01/2016 להפעלת מרכז הורים מקומי לגיל יסודי ונתיבים להורות

מכרז 18/15 עבור ממונה על שירותי חירום ובטחון ברשות המקומית

מכרז 18/15 - ממונה על שירותי חירום וביטחון ברשות המקומית

פתיחת מכרז פרסום 14/2015: יום ה' 17/12/15 בשעה: 15:00 באולם מועצת העיר, עיריית ביתר עילית.