עיריית ביתר עילית

מכרזים

מכרז של החברה לפיתוח ביתר עילית - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מדידות

מכרז של החברה לפיתוח ביתר עילית - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מקוואות

קול קורא לביצוע עבודה אומנותית בכיכרות - עירית ביתר עילית - נוסח מבוטל

מכרז 10/2016 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הבהרה למכרז פומבי מס 09/2016-הזמנה לקבלת הצעות לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי לעיריית ביתר עילית

מכרז פומבי מס' 09/2016 אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי - הגשה עד 8.8 שעה 12:00

מכרז חיצוני 14/16 עבור מפקח/ת עירוני/ת

מכרז חיצוני 15/16 עבור מנהל/ת מחלקת חינוך מיוחד

מכרז חיצוני 13/6 עבור עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין

מכרז חיצוני 7/16 עבור עו"ס לזקן

מכרז חיצוני 10/16 עבור עו"ס יו"ר ועדות החלטה

מכרז חיצוני 9/16 עבור עו"ס צרכים מיוחדים

מכרז חיצוני 8/16 עבור עו"ס עוובד חוק נוער וצעירים במצוקה

מכרז חיצוני 11/16 עבור עובד/ת סוציאלי/ת

מכרז חיצוני 12/16 לעובד/ת סוציאלי/ת

מכרז פומבי מס' 07/16 לקבלת שרותי ניהול תחזוקה ותפעול רשתות מחשבים ומערכות מידע

מכרז ביטוחים 06/2016 ביטוחי רכוש וחבויות עיריית ביתר עילית 2016/2017- הבהרה

מכרז ביטוחים 06/2016 ביטוחי רכוש וחבויות עיריית ביתר עילית 2016/2017

דחיית מועד אחרון להגשת - מכרז פומבי מס' 5/2016 לשרותי פיקוח ואישור סקר מדידות נכסי תושבים לצרכי ארנונה

הבהרה למכרז פומבי מס' 5/2016 לשרותי פיקוח ואישור סקר מדידות נכסי תושבים לצרכי ארנונה