עיריית ביתר עילית

מכרזים

מכרז חיצוני 2.17 קצין ביקור סדיר

מכרז חיצוני 1.17 גזבר רשות מקומית

מכרז 01/2017 להפעלת תכנית מפורטת לנוער חרדי נורמטיבי למניעת נשירה בתחום עיריית ביתר עילית

מכרז פומבי מס' 11/2016 לביצוע עבודות לשיקום קו סניקה ראשי לביוב "16 - לוח זמנים לעריכת המכרז

הבהרה לקול קור להפעלת חמ"ק במתחם החירום בביתר עילית

קול קורא לתכנון, הקמת והפעלת מרכז מיון קדמי בביתר עילית

מכרז של החברה לפיתוח ביתר עילית מספר 04/2016 - מנהל/ת מנהלת מתחם איזור תעשיה היער האנגלי ביתר עילית

פרוטוקול כנס קבלנים למכרז פומבי מס' 14/2016 לאספקה והתקנה של כלי אצירה טמונים בקרקע

מסמך שינויים והבהרות מס' 2 למכרז פומבי מס' 14/2016 לאספקה והתקנה של כלי אצירה טמונים בקרקע

מסמך שינויים והבהרות מספר 1 למכרז פומבי מס' 14/2016 לאספקה והתקנה של כלי אצירה טמונים בקרקע

מכרז 14/16 לאספקה והתקנה של כלי אצירה טמונים בקרקע

הבהרות לקול קורא לביצוע עבודה אומנותית בכיכרות בעיר ביתר עילית

קול קורא לביצוע עבודה אומנותית בכיכרות – עיריית ביתר עילית – נוסח מעודכן

מכרז של החברה לפיתוח ביתר עילית - דרוש/ה אחראי/ת מקוואות במשרה מלאה / חלקית

מכרז של החברה לפיתוח ביתר עילית - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מדידות

מכרז של החברה לפיתוח ביתר עילית - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מקוואות

קול קורא לביצוע עבודה אומנותית בכיכרות - עירית ביתר עילית - נוסח מבוטל

מכרז 10/2016 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הבהרה למכרז פומבי מס 09/2016-הזמנה לקבלת הצעות לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי לעיריית ביתר עילית

מכרז פומבי מס' 09/2016 אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי - הגשה עד 8.8 שעה 12:00