עיריית ביתר עילית

כיכר מרכזית בעיר ע"ש הרב אברהם רביץ ז"ל

כיכר מרכזית בעיר ע"ש הרב אברהם רביץ ז"ל (הגדל)

הרב רובינשטיין: 'לא בכדי נבחרה הכיכר במפגש הרחובות 'קהילות יעקב'– 'אגרות משה' –'מפעל הש"ס'  בטקס צנוע ומרגש שנערך באולם מליאת העיריה השתתפו רבני העיר. ח"כ הרב משה גפני. ח"כ הרב אורי מקלב, צמרת העיריה. ראשי 'דגל התורה' ובני המשפחה.

 

"זכות גדולה היא עבורנו כשבעצה אחת עם בני משפחת הרב רביץ, החליטה ועדת השמות של עירנו להנציח את אחת הכיכרות המרכזיות שבעיר ביתר עילית על שמו של שד"ר איש העוז וההדר, החן והנעימות הרב אברהם רביץ ז"ל. לא בכדי בחר בנו, ר' יצחקיבדלח"א את הככר שתונצח ע"ש אביו הדגול במפגש הרחובות; 'קהילות יעקב' ע"ש מרן הסטייפלער זצ"ל –'אגרות משה' ע"ש מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל ו'מפעל הש"ס' ע"ש מפעלו הגדול של מרן כ"ק הגה"קמצאנז זצ"ל. 'מילה בסלע, שתיקה בתרי' - אומר הרבי מקוצק זיע"א; כי אם אדם מדבר נכון ולעניין כי אז כל מילה ומילה וכל משפט הוא עוד סלע ועוד סלע וערכו רב יותר מהשתיקה כמובן. הרב רביץ, ידע תמיד לומר את המילה הנכונה ולטבוע את המונח המתאים. מעומק הלב ובתעצומות הנפש. וכל מילה וכל מונח שהטביע היה כצור, כסלע שעמד בגאון ובעוז בכל סערות הזמן ובכבוד" – כך אמר ראש העיר ביתר עלית, הרב מאיר רובינשטיין בטקס הנצחת ככר מרכזית בעיר ע"ש הרב אברהם רביץ  ז"ל.

 

הרב רובינשטיין אמר כי "כבוד הוא לעירנו להנציח את זכרו המבורך של הרב רביץ בחוצות העיר שכה אהב וכה עמל להתפתחותה ולשגשוגה.הן בפן הגשמי והן בפן הרוחני. הנצחת זכרו ע"י קריאת שם ככר מרכזית ע"ש יבטא אך במעט את אשר חייבת לו ביתר".

 

בטקס צנוע ומרגש שנערך באולם מליאת העירייה השתתפו; רבני העיר; הגאון רבי דוד צבי אורדנטליךשליט"א והגאון רבי יעקב תופיקאביעזרישליט"א. חבר הבד"ץ, הרה"ג רבי צבי ברוורמן. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה גפני. ח"כ הרב אורי מקלב. בניו, הרב משה הי"ו. הרב שמשון הי"ו. הרב יצחק הי"ו. הרב ישראל מאיר הי"ו רעיתו ובני המשפחה. נציגים בכירים של 'דגל התורה' מרחבי הארץ.מ"מ רה"ע, הרב שלמה שרעבי. סגן רה"ע, הרב יוסי שטרית. חברי הנהלת העיריה. חברי עירייה מכל הסיעות. מנכ"ל העירייה, הרב יהודה גרליץ. גזבר העירייה, הרב יהושע פולק. נציגי ציבור וידידי המשפחה.

 

רב העיר, הגרד"צאורדנטליךשליט"א אמר כי ראוי וטוב שהעיר ביתר מכבדת את זכרו של האיש הדגול מרבבה שעזר ותמך בהקמת העיר בכל תפקידיו בעת שהיה 'ראשיתך מצער' וב"ה זכה לראות עולמו בחייו בהתגשמות חזונו 'ואחריתו ישגא מאוד'. הגרד"צאורדנטליך העלה על נס את העובדה כי את הישיבה הראשונה בעיר ייסד הרב רביץ יחד עם בניו יבדלח"א. "הוא גילם באישיותו את ה'שלוחא דרבנן'. איש המעש שידע לשכנע. למנוע קיפוח. לרכך אנשי שררה. להוציא דבש מסלע. בחכמה ובתבונה וללמד תועים בינה בשפה ברורה ונעימה.דוקא בתקופה סוערת שאנו עוברים בימים אלה מורגש חסרונו של מי שידע להשיב למחרפינו דבר".

רב העיר,הגר"יתופיקשליט"א אמר כי הוא מברך את יוזמת העיריה והעומד בראשה לזכור את דמותו של הרב אברהם רביץ ז"ל האיש שידע לדחוף בעוז, בעוצמה ובתושיה כל פרויקט שהיה לתועלת הציבור החרדי בכלל ותושבי ביתר בפרט. "הוא היה מבחינת גיבור שניצל במוחשיות בצורה יוצאת מהכלל את כישוריו וקשריו לתועלת אחרים ולא אחת הוא מהווה עבורי מקור השראה כיוזם ומוביל מערכות ביהדות החרדית".

 

ח"כ הרב משה גפני שירטט קוים לפעילותו הציבורית של הרב אברהם רביץ ז"ל, כולל את סיועו לכינונה של העיר ביתר עילית, מאז ראשית ימיה לפני עשרים שנה ועד להיותה עיר לשם ולתפארה. "זכורני כי כשבאו לשאול את מרן הגרא"מ שך זצ"ל האם לעבור להתגורר בעיר ביתר, הוא שיגר את השואלים להרב רביץ. זו הייתה התייחסותו של מרן זצ"ל להרב רביץ. הערכתו לנאמנותו ללא סייג. כך סמך מרן זצ"ל עליו". הרב גפני שיבח בשם 'דגל התורה' את ראש העיר, הרב רובינשטיין על היוזמה 'להנציח את זכרו של מי שהעיר חבה לו את חייה הציבוריים, זו עשייה נכונה שמביאה כבוד לעיר'.

 

בהמשך דבריו ציטט הרב גפני את המשנה הראשונה במסכת שקלים;'באחד באדר מכריזין על השקלים ועל הכלאיים'. וכי כיצד קשורים שקלים המבטאים את מחצית השקל שהוא סמל לאחדות ואהבת הזולת – מחצית השקל שחז"ל מסבירים שמבטא את הכרתו של כל יחיד שאינו שלם אלא כשמתחבר לכלל, לכלאיים המבטא את המפריד. אלא - אומר הגרי"חזוננפלד זצ"ל - התשובה היא שלפעמים צריך לדעת שיש מקרים ובהם עלינו לדעת להפריד. לדעת שאין מקום לאחדות עם משנאי ה'. הרב רביץ ידע את המינון הנכון". הרב גפני סיפר לנוכחים כי כשיצא מהכנסת בדרכו לטקס אמרו לו כל החכי"ם עימם נפגש כי לו רק היו מוזמנים היו באים לטקס. "זהו אותו הרב רביץ שביטא יותר מכל את האחדות בנועם במתינות ובכשרון אדיר ועם זאת את היציאה לקרב כפשוטו נגד מי שדיבר על ה' ועל משיחו. בימים אלה של הסתה חסרת תקדים נגד היהדות החרדית אנו חשים כמה הוא חסר לנו. הוא שידע להאהיב שם שמים. ידע מתי יש להראות להם את עולם התורה והחסידות ומתי לשים בלמים ולהתרחק מהם.'כזה יתנו'– אומרים חז"ל 'הראהו ה' למשה רבנו מטבע של אש'. אש יכולה לשמש לאור. לתבשיל. לחום. אך יכולה חלילה גם לשרוף ולכלות. שם המשחק הוא; המינון. מתי יש לקרב את האנשים הביתה ומתי יש לצאת לקרב שכן האש במינון לא נכון עלולה לשרוף את הבית".

 

ח"כ הרב אורי מקלב אמר כי זכו תושבי ביתר שככר מרכזית בעיר תונצח ע"ש של הרב רביץ ז"ל שהיה דמות מופת לאישיות תורנית שהתמסר בכל רוחו להקמתה וביסוסה. הרב מקלב סיפר לנוכחים כי כשביקשו חברי מועצת עיריית ירושלים להנציח את זכרו של מרן הגרש"זאוירבאך זצ"ל על שכונת 'רמת שלמה' הבינו הכל שיש להגמיש את הקריטריונים ולפיהם אין מנציחים את שמו של מי שנפטר אם לא חלפו 3 שנים מיום פטירתו. "כולם הבינו שזכות היא לתושבים שהשכונה שבה הם מתגוררים תיקרא ע"ש של אותו גדול בישראל. של רבן של ישראל. גם כאן בעיר, הגמישו את הקריטריונים שכן כולם הכירו בכך שזכות היא לעיר ביתר שככר מרכזית תונצח ע"ש של האישיות שנתברכה בכל התכונות שצריך איש ציבור – וה' ברך את אברהם בכל'. איש שהיה דמות לעסקן ציבור שכל שיחו הוא של בן תורה. שכל הנהגותיו ע"פ תורה. 'ויקחו לי תרומה – מסבירים חז"ל; שבזה שאדם חשוב לוקח את המתנה הרי שהנותן הוא המקבל. אנחנו– סיים הרב מקלב את דבריו-  הזוכים בהנצחת אישיות כה גדולה בעיר".

 

את הטקס סיים בדברי ברכה קצרים הרב יצחק רביץ. הרב רביץ הודה בשם המשפחה לעירייה ולעומד בראשה על היוזמה והביע את רחשי לב המשפחה על העובדה ששמו של אביו הדגול יונצח על ככר מרכזית בעיר שכה עמל למענה.