עיריית ביתר עילית

תכנית בינוי חדשה ועדכנית לגבעה ג'

26/10/2016 20:00
תכנית בינוי חדשה ועדכנית לגבעה ג' (הגדל)

תכנית בינוי חדשה ועדכנית לגבעה ג'

הועדה לתכנון ובנייה של עיריית ביתר עילית, דנה בתכנית חדשה ועדכנית לבניית גבעה ג' של העיר ♦ התכנית החדשה הוכנה לאור הערות העירייה והיא תהיה מותאמת ומנוצלת טוב יותר לצרכי הציבור החרדי ♦ עד כה שווקו כ-200 יח"ד בגבעה, 900 יח"ד נוספות צפויות בהמשך ♦ רובינשטיין: אני קורא לממשלה לשווק מיידית את המלאי המוכן בביתר. הציבור החרדי נואש לפתרונות דיור"

חברי הועדה המקומית לתכנון ובנייה של עירייה ביתר עילית, בראשות ראש העיר מאיר רובינשטיין, סגני רה"ע, מ"מ יו"ר הועדה ה"ה יוסף שטרית, לצד מהנדס העיר וגרמי המקצוע, קיימה דיון מקצועי נרחב בתכנית בינוי חדשה, עדכנית ומשופרת לגבעה ג' – הגבעה השלישית של העיר.

התכנית החדשה, כמו זו שלפניה, הוכנה ע"י מתכננים מטעם משרד הבינוי, אולם העירייה מבקשת להכניס בה הערות על בסיס ניסיון העבר שנצבר בעיר, מתוך היכרות טובה יותר של צרכי הציבור החרדי ותושבי העיר, וכך להתאימה באופן המיטבי לרוכשים העתידיים שיתגוררו בה.

יש לציין, כי תכנית תב"ע (תכנית בנין עיר) איננה מאושרת ע"י הועדה המקומית, אלא ע"י הועדה המחוזית, אולם הועדה המקומית ממליצה בנושא, ויש לחוות דעתה המקצועית משקל רב באישורים שיינתנו.

במסגרת התכנית החדשה, שולבו הערות רבות של העירייה, בעיקר אלו המתייחסות להתאמת המקום לתחבורה ציבורית, אופי הבנייה, צרכי הבטיחות, כיכרות, חניות, מוסדות חינוך, דת, ועוד נושאים הייחודיים לציבור החרדי.

"הגבעה השלישית של ביתר עילית תהיה מתוכננת טוב יותר ועל סמך לקחי הבנייה הקודמת", אומר ראש העיר מאיר רובינשטיין, "זאת למרות שהיא תהיה בהיקף בניה נמוך יותר. אנחנו דרשנו לשפר את התכנית על בסיס הניסיון המקצועי הרב שצברנו בתכנון צרכי הציבור, והיא אכן משופרת הרבה יותר".

על פי התכניות, גבעה ג' של העיר תכיל כ-1,100 יח"ד בס"ה, כ-200 מתוכן כבר שווקו ע"י משרד השיכון והעבודה כבר בעיצומן. השינויים כעת נוגעים להמשך הבנייה במקום.

ראוי להזכיר, כי לאחרונה, אחרי שנים של הליכים בירוקרטיים, הכריז המינהל האזרחי על שטח ענק של 4,000 דונם הסמוכים לביתר כ"אדמות מדינה". פירושה המעשי של ההכרזה, הינה פתיחת אפשרות לתכנון והקמת שכונות חדשות נוספות בביתר עילית, המשוועת מזה שנים להרחבת השכונות הקיימות. אישור השטחים הללו, עשוי להביא לבנייה נוספת בביתר של כ-5,000 יח"ד חדשות, שיצטרפו ליותר מ-8,000 יח"ד הקיימות.

על פי החוק, על מנת שהמדינה תוכל לתכנון ולהקים שכונות חדשות בתחומי יו"ש, יש צורך שהאדמות הללו יוכרזו קודם לכן כאדמות מדינה, ורק לאחר מכן, בסיום כל שלב הערעורים, ניתן לגשת להכנת ת.ב.ע. שלאחריה ישווקו מכרזים לבנייה.

לדברי ראש העיר, במקביל לקידום התכניות העתידיות, חובה לשווק את הקיים: "אני קורא לממשלה לשחרר מיידית לשיווק את כל מלאי הדירות הקיים בביתר. הציבור החרדי זקוק לדירות הללו, ביתר היא עיר מבוקשת, ואין למנוע מהציבור את הזכות להתגורר בה".