עיריית ביתר עילית
  • החברה לפיתוח ביתר עילית
  • החברה לפיתוח ביתר עילית

החברה לפיתוח ביתר עילית בע"מ

החברה לפיתוח ביתר עילית הוקמה בשנת תשס"ב (2002) על ידי העירייה, כזרוע ביצועית, בין השאר כתוצאה מפיתוחה המואץ של העיר ובצורך להסתייע על-ידי גוף כלכלי פנימי בהתמודדות עם אתגרים כלכליים - אורבאניים.


החברה לפיתוח, שנמצאת בבעלות מלאה של העירייה, וראש העיר משמש כיו"ר הדירקטוריון שלה, מקדמת את פיתוח העיר למען תושביה.

בעוד העירייה מתמקדת בפעילות מוניציפאלית- חברתית, החברה לפיתוח תומכת ומסייעת לפיתוח העיר באמצעות יוזמות ופרויקטים כלכליים - אורבניים.

לחברה לפיתוח יש גמישות ארגונית ויכולת גיוס כוח אדם ברמה מקצועית גבוהה על בסיס פרויקטים.

 

החברה מנהלת עבור העירייה מיזמים שונים (קיימים ובהליכי הקמה) וביניהם:

ניהול ופיקוח של בניית ושיפוץ מוסדות ציבור.
טיפול בעודפי חפירה בעיר.
שמירה באתרי בנייה.
ניהול ופיקוח בתחום מכרזים ותמיכות ממשלתיים (בנייה, תחבורה, הגנת הסביבה וכדו').
הקמת תחנת דלק. 
הקמת מוקד חירום עירוני. 
הקמת חדר מיון קדמי (חמ"ק). 
חיסכון באנרגיה ומיזמים סביבתיים. 
המינהל לפיתוח אזורי תעשיה ותעסוקה. 
אולם לשמחות ואירועים (במחירים 'השווים לכל נפש'). 
טיפול בנושאי גדר ההפרדה ועתודות קרקע לפיתוח העיר.