עיריית ביתר עילית
  • מדיה 2
  • ברוכים הבאים
  • ביתר עילית בשלג

הנגשת נכים

עיריית ביתר ראתה מאז ומתמיד את נושא הנגישות כחלק בלתי נפרד מפיתוח העיר.

 

מימוש דרכי ההגעה והנגשת האתרים לנכים, כולל: פארקים, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור ועוד.עוד בטרם הוחל חוק הנגישות כבר השמישה עיריית ביתר עילית את המבנים הציבוריים לגישה לעגלות וזאת עקב אחוז הילדים הגבוה הגדל בה,  אשר להם ולמשפחותיהם הצורך בגישה לכל מקום ואתר. מתקני המשחקים בפארקים נגישים לנכים ועגלות ויש אף מתקנים ייעודיים לנכים.

 

בהנחיית ראש העיר יהפכו כל הפארקים והמעברים בעיר לנגישים וזאת למרות המתווה ההררי הקשה בו נמצאת העיר . עד עתה הושקעו משאבים רבים בהפיכת מעברים ופארקים לנגישים.

כל מוסדות החינוך בעיר נבנו בתפיסת הנגשה לכל, ולכן, בכולם נבנו רמפות מתאימות. באחד מביה"ס אף השקיעה העירייה בהקמת מעלית, כדי לאפשר נגישות, לילדה בעלת נכות, לכל מקום במבנה .כל בתי המגורים בגבעה ב' נבנו כבר בתפיסה כי לפחות 10% מכלל הדירות תהיינה נגישות לנכים ולכך הוקמו רמפות בכל בנין.בעבודתן השוטפת של מחלקות העירייה מבוצעות השלמות של דברים חסרים כמו נגישות במדרכות נוספות בהן יש צורך לנכה הגר בסביבה, ופרויקט ענק של השלמת הנגשת כל תחנות האוטובוס כאשר למעלה מ- 50% מהם כבר נבנו כך מלכתחילה.