עיריית ביתר עילית
  • עיר ואם בישראל2
  • עיר ואם בישראל

עיר ואם בישראל

ביום י"ט באב התש"מ (8/8/80) החליטה ממשלת ישראל על הקמת העיר ביתר עילית.

בתום סדרת דיונים עקרוניים הוטל על משרד הבינוי והשיכון להתחיל בהליכי תכנון, ומיד לאחר השלמתם לצאת לביצוע עבודות התשתית והבניה.

בראשית שנת 88' החלו בעבודות הפיתוח, ולאחריהן בעבודות הבניה.

 

המתאכלסים הראשונים חנכו את דירותיהם, בקיץ תש"נ (1990).  

 

מאז ועד עצם היום הזה, נמשכים גלי האיכלוס במלוא התנופה והקצב. למעט הפסקות מסויימות שנרשמו במסכת בניית העיר, עקב החלטות ממשלה.

 

מאז היווסדו של היישוב, מסתכמת ההגירה אליו, במאזן חיובי. מרבית המשתכנים בעיר, מגיעים מירושלים ומבני-ברק, שהם הריכוזים החרדיים הגדולים בארץ.

 

כאן ראוי להזכיר את ממצאי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המעידים כי בשנים האחרונות נרשם מאזן הגירה שלילי בנקודות הריכוז החרדי בני-ברק וירושלים.

 

גם מדורי הנדל"ן והכלכלה בתקשורת, מדווחים כפעם בפעם, על קצב מכירות מסחרר של יח"ד בביתר עילית.

נכון להיום, מתגוררות בביתר עילית מעל 7,500 משפחות שהן כ-43,000 נפש כ"י.
63% מהתושבים הם ילדים ובני נוער עד גיל 18.
מספר התושבים בגילאי 22-40 המתגוררים בעיר, עומד על 8,240 נפש.