מודל ייחודי לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים – הכולל פעולות ברמה המקומית והלאומית

אפשריבריא בעיר: במסגרת התכנית הלאומית 'אפשריבריא'

התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים – 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא' פועלת במטרה ליצור סביבת חיים פיזית, חברתית וכלכלית, המקדמת ומאפשרת חיים פעילים ובריאים. ושכל אדם יוכל לשלב באורח בחיים פעילות גופנית ואכילה בריאה. לתכנית הפועלת בהובלת משרד הבריאות, שותפים רבים ובראשם משרדי החינוך, והתרבות והספורט. הרשויות המקומיות הן שותף אסטרטגי חשוב ומרכזי בהשגת מטרה זו.

מיזם 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר' – מודל מוכח לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים

מטרת המיזם 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר' היא לבסס את מחויבותה של הרשות המקומית לקידום בריאות ולהרחיבה. המיזם מבוסס על מודל שנבדק והוכח כאפקטיבי.

משרד הבריאות באמצעות התכנית "אפשריבריא בעיר" מעביר חלק מהמשאבים לדרגי השטח, העירוניים והשכונתיים, שמכירים באופן הטוב ביותר את הצרכים והמאפיינים של התושבים ומתאימים עבורם פעילויות אפקטיביות יותר. זהו צעד נוסף לחיזוק הממשק של עירוניות ובריאות. "אפשריבריא בעיר" רותמת את הרשויות המקומיות להאצת מהלכי קידום הבריאות במרחב הציבורי בישראל.

התכנית "אפשריבריא בעיר" מתקיימת במשולב למהלכים האחרים של התכנית הלאומית "אפשריבריא" ועם השותפים וביניהם משרדי החינוך והתרבות והספורט: פעילות בבתי ספר ובגנים, ובהלימה למהלכי הסברה לאומיים לעידוד תזונה בריאה ופעילות גופנית. אנו בטוחים שפעילות ברוח הזו, תבטיח שינוי אמתי ומתמשך, שיהפוך את הבחירות הבריאות יותר – לקלות יותר וזמינות יותר בכל סביבות החיים.

לאתר אפשרי בריא, משרד הבריאות לחצו כאן

אפשרי בריא