ביתר עילית הינה עיר הקולטת עלייה ממדינות רבות: מדינות אנגלוסקסיות, צרפת, דרום אמריקה, חבר העמים וכן דוברי פרסית. היחידה לקליטה בקהילה מפעילה מערך פעילות תרבות, פנאי, חינוך והעשרה  - בהתאמה ייחודית לקבוצות העולים בעיר. מערך תכניות הפעילות לעולים של היחידה נבנה בשיתוף קהל העולים עצמו.

פעילויות היחידה

העצמת נשים עולות: מערך קורסים ייחודי להכשרת נשים עולות כמנהיגות בקהילה.

חוגי הורות: מתוך הכרה בצרכים הייחודים להורה עולה מופעלים קורסי הורות בשפות שונות: צרפתית, ספרדית, אנגלית ורוסית.

ימי גיבוש קהילתיים: בשיתוף קבוצות העולים בעיר מופעלים ימי למידה עיוניים וימי תרבות ופנאי מגבשים לקבוצות עולים דוברי שפה זהה.

מועדונים חברתיים: לקבוצות יעד מוגדרות מופעלות מסגרות חברתיות מעשירות. בין השאר: מועדון לנשים דוברות פרסית, לנשים דוברות ספרדית וכן קבוצה לגמלאיות דוברות רוסית.

בנוסף מופעלים חוגים לילדים בשפות שונות וכן סיורים להכרת הארץ בחופשות.

לפרטים, ניתן לפנות לרכזת קליטה,

הגב' ציפי זלצמן
רכזת קליטה
02-5889911